Hurtig og professionel
hjælp i alle skadestilfælde

Genvej

Vi glæder os til at høre fra dig.

Like Us

Synes godt om

Bådulykker & skader

Uheld sker oftest, når man mindst venter det. Når uheldet er ude, er det godt at være kunde hos Club Maritim 09. Vi er den rigtige partner i alle forhold som fritidssejler!
Bliv kunde hos Club Maritim 09 og oplev fordelene, også hvis ulykke og eller skade indtræder.

Hvis uheldet er ude, er der nogle retningslinjer som man har pligt til at overholde. 

  • Forsikringsselskabet skal informeres skriftligt hurtigst muligt efter at skaden er indtruffet, hvis skaden overstiger selvrisikoen og du ønsker at involvere forsikringsselskabet i udbedring af skaden.

  • Du har pligt til at medvirke at begrænse skadens omfang mest mulig. Ved skader såsom vandindtrængning skal båden op af vandet hurtigst muligt.

  • Kontakt et nærliggende værft og bed dem gennemgå skaden og skadens omfang og udarbejde et detaljeret tilbud.
    Hvis værftet skønner at båden skal op af vandet dels for at begrænse skaden og dels af hensyn til reparation er man pligtig til at få båden op hurtigst mulig.

  • Der skal udarbejdes en skadesanmeldelse (www.club-maritim09.dk), der beskriver skadesforløbet. Hver omhyggelig når du udfylder den. Desto flere informationer, der fremgår (herunder skitser etc.) i skadesanmeldesen desto hurtigere forløber skadesbehandlingen

  • Tag så mange identificerbare og brugbare fotos som muligt hvor man kan se hele båden og nærbilleder af skadestedet.

Send ovenstående til Club Maritim 09 GmbH (info(at)club-maritim09.de). 

Eftersom Club Maritim 09 er medejer af båden og ligeledes forsikringstager – er der Club Maritim 09, som anmelder og fører korrespondancen med forsikringsselskabet. 

På basis af skadesbeskrivelse, tilbud, fotos, etc. vurderer forsikringsselskabet fremgangsmåden til skadesbehandlingen. Forsikringsselskabet skal have mulighed for at besigtige skaden inden denne udbedres

Uanset skadens art rettes henvendelse til Club Maritim 09, der er din professionelle partner i alle skadesforhold, lige meget, om det gælder en ansvars- kasko- eller personskade. Udfyld skadesanmeldelsen, og Club Maritim 09 anmelder skaden hos den eller de pågældende forsikringsselskaber. 

Som medejer af båden har vi den umiddelbare juridsike ret til at overtage ”slæbet” og er for alle implicidere den korrekte forhandlingspartner - det stiller vore medlemmer stærkere!

Denne fremgangsmåde betyder for medlemmerne blot, at vi som medejer og partner tager ”slagsmålene”, hvis disse skulle opstå. Medlemmer af Club Maritim 09 skal blot underrette os og derefter fortsætte med at nyde sejlerlivets glæder.

Vi fører dialogen med de enkelte selskaber. Vi sætter os 100% ind for vore medlemmer og sikrer gennem vor aktive indsats, at medlemmer af Club Maritim 09 kan fortsætte dagligdagen uden at skulle bekymre sig om at få skaden repareret på tredje parts eller egen båd.

 

 

Super koncept
Mikkel L.
" Billigt og god dækning "
Søren C.
" Der en god value-prop (pris, kvalitet og service) "
Morten S.
" Det er biligt og god service "
Niels E.
" Jeg synes det fungerer upåklageligt "
Knud W.
" Servicemindet, handlekraftig, hjælpsomme "
Peter P.
" Billig forsikring, og god service. "
Henning F.
" Jeg blev hjulpet godt igennem. Det var nemt. "
Lars N.
" Taler dansk og har tid til god vejledning "
Morten H.